Rreth nesh

Për shëndetin mendor

Shëndeti mendor është një faktor i rëndësishëm që duhet të konsiderohet si një kapacitet, i cili jo vetëm që është i mjaftueshëm për t’u ruajtur, por edhe për t’u përmirësuar. Qasja ndaj shëndetit mendor sugjeron që patogjeneza e faktorëve të sëmundjes dominon shkencën, ndërsa kërkimi për faktorë shëndetësorë që ndihmojnë në kapërcimin e ngjarjeve kërcënuese është lënë pas dore. Marrëdhënia me shëndetin mendor dhe stresin është komplekse dhe varet nga natyra e stresuesit, si dhe nga vetë individi.

 Stresi i zgjatur është provuar shkencërisht se ndikon negativisht në shëndetin dhe bukurinë. Kur jemi të lumtur dhe të kënaqur me samitet, ne rrezatojmë energji pozitive dhe e transferojmë atë në mjedis.

Qendra Agape Bio Well ofron një kombinim të mësimeve të lashta dhe shkencës në trajtimin e problemeve mendore dhe emocionale. Ne ju ofrojmë mundësinë të njiheni me veten dhe të filloni t’i shihni problemet në jetë si pengesa që do t’i kapërceni lehtë. Mënyra moderne e jetës na ka imponuar standarde që ne mendojmë se na integrojnë, por në të vërtetë na ndajnë. Ne mendojmë se ata na bashkojnë dhe na kthejnë drejt njëri-tjetrit, dhe në realitet ata na tjetërsojnë sepse ata margjinalizojnë të vërtetën – njerëzimin, UNË-in ton të vërtetë.

Për shëndetin dhe bukurinë

Sot ne mund të konfirmojmë me siguri se gjithçka që ekziston vibron me disa frekuenca. Çdo organ, ind ose qelizë në qeniet e gjalla ka frekuencën e vet unike. Matjet e energjisë së tyre tregojnë dridhje dhe rezonancë të vazhdueshme. Kërkimet shkencore tregojnë se shqetësimi ose çekuilibri i këtyre frekuencave shkakton gjendje, sëmundje, infeksione, dëmtime dhe plakje.

 Metodat e ripërtërirjes të përdorura në mjekësinë tradicionale dhe kozmetologjinë, edhe pse të suksesshme, nuk mund të parandalojnë procesin e plakjes. Shumë shkencëtarë të shquar janë përpjekur me shekuj të zbulojnë misterin e rinisë, por ky mister mbetet i pazgjidhur. Sot jemi në prag të zbulimeve të mëdha falë zhvillimit të fizikës kuantike dhe fizikës së lazerëve.

 Metodat e ripërtërirjes të përdorura në Qendrën Agape Bio Well ndikojnë në rigjenerimin e thellë të trupit në nivelin subatomik dhe bazohen në gjenetikën kuantike, fizikën e lazerëve dhe njohuritë shkencore të ujit.

Për Agafi Gaxhova-n

Agafi Gaxhova është pronare e Qendrës Agape Bio Well. Ajo është inxhiniere e diplomuar në biokimi dhe fiziologji.

Interesi për fizikën dhe metafizikën kuantike, si dhe për degët e reja të biologjisë si gjenetika kuantike, biologjia e besimit dhe epigjenetika, ishin arsyeja për të vazhduar zhvillimin në atë drejtim për shkak të pyetjes se çfarë është vetëdija në të vërtetë dhe kush i jep urdhrin fillestar për të filluar proceset metabolike në organizëm shkenca konvencionale nuk ka përgjigje.

Me ardhjen e fizikës kuantike, shumë gjëra në shkencë filluan të ndryshojnë në mënyrë dramatike. Fizika kuantike dëshmon se nuk ka botë materiale por gjithçka është energji, një fushë e madhe informacioni në të cilën gjithçka është e lidhur jashtë kohës dhe hapësirës dhe në cilën fushë të gjitha grimcat nënatomike komunikojnë me njëra-tjetrën. Kjo fushë informacioni quhet fushë kuantike, vetëdije e pastër, inteligjencë universale.
Bashkëpunon me universitetet dhe qendrat e mëposhtme:
1. Universiteti i Teknologjisë së Informacionit, Mekanikës dhe Optikës në Shën Petersburg në krye me Dr. Konstantin Korotkov, profesor i shkencave kompjuterike dhe biofizikës dhe është pjesë e ekipit të kompanisë Bio-Well (https://www.bio-well.com/gb/company/practitioners.html) e cila prodhon kamerën Bio Well, një pajisje që mat me saktësi nivelin e stresit në trup si dhe implikimet e mundshme në organet individuale dhe sistemet e organeve.

2. Qendra për përmirësimin e shëndetit fizik Molekula Zagreb (https://www.molekula-zdravlje.com/ ) të cilët janë përfaqësues zyrtarë të Akademisë Ruse të Shkencave Mjekësore dhe Teknike, departamenti i gjenetikës frekuencore dhe gjuhësore ose gjenetikës kuantike (http://eng.wavegenetic.ru/) e cila përdor një model inovativ të patentuar për rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e procesit të plakjes.

3. Instituti për Psikologji Praktike Besser-Sigmund – Institut GmbH nga Hamburgu, Gjermani ( https://besser-siegmund.de) është edhe trajner i çertifikuar Wingwave®.

4. Dr. Vesna Danilovac nga Beogradi (https://www.vesnadanilovac.com/ ) ku përfundoi trajnimin për teknikën energjetike Harmonizimi Kuantik.

5. Маrijana Jоvikiq nga Beogradi ( https://marijanajovikic.com/ ) ku përfundoi trajnimin për teknikën energjetike dhe verbale Access Bars®.

Të shkelësh profesionin nuk do të thotë asgjë përveç të shkatërrosh natyrën e tij të vërtetë. Kjo është arsyeja pse njerëzit që mbajnë logjikën e profesionit në mënyrë korrekte, jetojnë një jetë kuptimplote dhe dinjitoze. Kush pranon refuzimin e rregullave të profesionit, ose “vetëm” i shkel ato – shkel jetën e tij.

Partneritete

Universiteti i Teknologjisë së Informacionit, Mekanikës dhe Optikës në Shën Petersburg në krye me Dr. Konstantin Korotkov, profesor i shkencave kompjuterike dhe biofizikës dhe është pjesë e ekipit të kompanisë Bio-Well

https://www.bio-well.com/gb/company/practitioners.html 

e cila prodhon kamerën Bio Well, një pajisje që mat me saktësi nivelin e stresit në trup si dhe implikimet e mundshme në organet individuale dhe sistemet e organeve.

Qendra për përmirësimin e shëndetit fizik Molekula Zagreb

https://www.molekula-zdravlje.com

Akademisë Ruse të Shkencave Mjekësore dhe Teknike, departamenti i gjenetikës frekuencore dhe gjuhësore ose gjenetikës kuantike

http://eng.wavegenetic.ru

e cila përdor një model inovativ të patentuar për rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e procesit të plakjes.

Instituti për Psikologji Praktike Besser-Sigmund – Institut GmbH  nga Hamburgu, Gjermani

https://besser-siegmund.de

 është edhe trajner i çertifikuar Wingwave®.