Trajtimet energjetike në distancë

Sot ne mund të konfirmojmë me siguri se gjithçka që ekziston vibron me disa frekuenca. Çdo organ, ind ose qelizë në qeniet e gjalla ka frekuencën e vet unike. Matjet e energjisë së tyre tregojnë dridhje dhe rezonancë të vazhdueshme. Kërkimet shkencore tregojnë se shqetësimi ose çekuilibri i këtyre frekuencave shkakton gjendje, sëmundje, infeksione, dëmtime dhe plakje.

Shkenca dëshmon se emocionet dhe mendimet gjithashtu dridhen. Mendimet dhe emocionet negative shkaktojnë shqetësime të trupave delikatë në lidhje me trupin fizik, duke ndryshuar kështu modelin normal dridhës të trupit.

Përkthyer në gjuhën e biokimisë, në varësi të disponimit tonë, trupi sekreton hormone të ndryshme dhe neurotransmetues që veprojnë jo vetëm në proceset biokimike në trup, por edhe në botën e padukshme të mendimeve dhe emocioneve.

Me fjalë të tjera, ne jemi ose në rezonancë, në dridhjen tonë natyrore dhe në shëndet, ose jemi në çekuilibër dhe sëmundje.

GJITHÇKA  FILLOHET ME MENDIM! Ky besim se manifestimi fillon në dimensionin e energjisë dhe pastaj manifestohet fizikisht, emocionalisht dhe mendërisht mbështetet gjithashtu nga kërkimet shkencore në fushën e fizikës kuantike. Duke ndikuar dhe ndryshuar energjinë ose modelin që është tek ne, ne mund të ndikojmë si në trupin fizik ashtu edhe në çdo gjendje emocionale ose mendore. Ky mekanizëm qëndron prapa sëmundjeve psiko-somatike, por edhe prapa metodave të energjisë.

Duke aplikuar trajtime energjetike në distancë ju mund të shpëtoni nga stresi, ankthi, të fitoni qëndrueshmëri emocionale dhe mendime të qarta, si dhe të përmirësoni shëndetin tuaj psiko-fizik.